BAĞIŞ YAP

HAKAMER Açıldı !

17 Ocak 2024 Çarşamba Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

HİNT ALT KITASI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

HAKAMER

İcadiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 161 Kat 2 Daire 3 Bağlarbaşı - Üsküdar / İSTANBUL

İletişim Numarası: +90 216 391 90 92, E-Mail: [email protected]

Website:  https://www.hakamer.org.tr

 

HİNT ALT KITASI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’NİN KURULUŞ GAYESİ

Hint Alt Kıtası tarih boyunca insanlığın önemli bir yerleşim yeri olmuş ve içinden çok sayıda medeniyet çıkmıştır. İslami kaynaklardan bir kısmına göre ise zaten Hint Alt Kıtası ilk insan olan Hz. Âdem’in ilk yaşam alanıdır. Seylan adasında onun yaşadığına inanılan bir yerin bulunuyor olması alt kıtanın insanlık için ana yerleşim yerlerinden birisi olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Tarihin ileri zamanlarında Hint Alt Kıtası’na göç eden pek çok kavim sebebiyle bölge çok uluslu, çok dilli ve çok kültürlü bir yapıya bürünmüştür. Sanskritçe’nin Hint-Avrupa dil ailesi içinde olması Avrupa’nın bölge ile ilişkili kökeni konusunda da bir fikir vermektedir. Belki de bu yönü Hint Alt Kıtasını diğer yerlerden farklı kılan en önemli üstünlüğü ve ayrıcalığıdır.

Günümüzde çok geniş bir nüfusun yaşadığı ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilim ve hikmet diyarı Hint Alt Kıtası veya eski adıyla Hindustan, Anadolu insanı için de çok önemlidir. Bugün varlığı ile iftihar ettiğimiz Anadolu irfanının kaynağı Orta Asya, Horasan ve Mâverâünnehir ise Hint Alt Kıtası’nın ilim, kültür, sanat ve medeniyetinde de aynı coğrafyanın mayası ve izleri vardır. Ayrıca Türkler Hint Alt Kıtası’nda milattan önce bağımsız devletler kurdukları gibi İslam sonrasında da takriben 900 yıla yakın hüküm süren ve bölgenin gelişimine katkı sunan devletler kurmuşlardır. Bu durum Hint Alt Kıtası’nda yaşayan insanlar ile Anadolu insanı arasında kopmaz bir bağ meydana getirmiş, bu bağ Osmanlı’nın son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ayrı bir mahiyet kazanmıştır. Zira Hintli kardeşlerimiz o zor günlerinde neleri varsa bizimle paylaşmışlar hatta bazıları ellerinde ve avuçlarında ne varsa hepsini Anadolu’ya göndermişlerdir. Ceketini satarak yol parası yapan ve Anadolu’ya gelerek Kurtuluş Savaşına destek verenler nasıl unutulabilir. Hatta bu konuda din ayrımı da güdülmemiş, çok sayıda Hindu ve diğer din mensubu da müslüman Hintliler ile birlikte benzer fedakarlıklar yapmışlardır. Anadolu’nun ve Hint Alt Kıtası’nın mayasında olan vefa borcu hassasiyeti iki coğrafyayı birbiri ile kenetleyen en temel dürtülerdendir. Bu merkezin hikayesi işte tam da burada başlamaktadır.

Hint Alt Kıtası üzerine araştırmalar yapma ve ortak projeler geliştirerek her iki coğrafyanın ilim ve fikir adamlarını bir araya getirmek için bir müessese kurma düşüncesini uzun zamandır dillendiren bölge uzmanı Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK’ın 2020 yılında başlattığı girişim meyvesini vermiş ve merkez bu düşünceyi destekleyen yol arkadaşlarının maddi ve manevi desteği ile hayat bulmuştur. Merkez resmi olarak Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın bir alt kuruluşu olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 21 Haziran 2023 tarihli karar ile kurulmuştur.

Kısa adı HAKAMER olan merkez için çalışma yeri olarak çok sayıda üniversitenin faaliyet gösterdiği Altunizâde/Bağlarbaşı (Üsküdar) semti belirlenmiştir. Böylece HAKAMER’in idâre merkezi İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Medeniyet Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi ile 3-5 dakikalık bir yürüme mesafesine konumlanmıştır. Üsküdar’da bulunan İSAR, İLEM, İLADER, ÜSEV gibi çok sayıda vakıf ve araştırma merkezi de yine araştırma merkezimize 5-10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Merkezin ulaşım ağlarına da bağlantısı olan bu konumu faaliyetleri daha etkin yapmayı sağlayacağı gibi işbirliklerini de artıracak ve bilimsel etkinlikler için kolaylaştırıcı bir neden olacaktır.

KURUMSAL KİMLİĞİ

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’na bağlı olarak hizmet vermekte olan Hint Alt Kıtası Araştırmaları Merkezi (HAKAMER), Hint Alt Kıtası ile ilgili din, dil, tarih, kültür ve medeniyet alanlarında eğitim, araştırma, toplantı, yayın gibi ilmî-akademik faaliyetleri yürüten bir araştırma merkezidir.

MİSYON

Tarihin üzerimize yüklediği görevin idrakinde olarak Türkiye’de, Hint Alt Kıtası ile ilgili nitelikli objektif araştırmalar yapmak, ülkemizde alana dair çalışmalar yapan ilim adamlarını bir araya getirmek ve çalışmalarını desteklemek, gençleri Hint Alt Kıtası araştırmalarına yönlendirmek ve desteklemek, Hint Alt Kıtası’ndaki ilim adamları ile ortak çalışmalar yürüterek nitelikli eserler vücuda getirmek, ortak projeler yürütmek, üst düzey kitaplar ve dergiler yayımlamak.

VİZYON

Yaptığı çalışmalar, yürüttüğü projeler, yetiştirdiği ilim adamları ve ortaya koyduğu eserler ile sadece Türkiye’de değil tüm dünyada Hint Alt Kıtası Araştırmaları alanında adından söz ettiren nitelikli bir araştırma merkezi olmak.

TEMEL DEĞERLER

1- Araştırma merkezi, reel politikadan uzak durarak asıl amacı olan ilmî faaliyetlere yoğunlaşacaktır.

2- Yaptığı çalışmalarda ana gaye olan bilimsel gerçekleri ortaya çıkarma dışında bir amaca yönelmeyecektir.

3- Başkaları ile rekabete girme yerine amacını gerçekleştirme ülküsünden ayrılmayacaktır.

4- İlme ve ilim adamına değer verecek, gençlerin ilim merkezli olarak bir araya gelmesi için çaba gösterecektir.

5- Sahte ve yanıltıcı bilgi yaymayacak ve yayılmasını önlemeye çalışacaktır.

6- Ulusal ve uluslararası arenada devlet otoriteleri ile bilimsel amacın dışında bir amaç doğrultusunda iş birliği yapmayacaktır.

7- Bilgi talep edilmesi durumunda da herhangi bir ayrıma gitmeksizin yürütülen çalışmaların sonucunu usûlüne ve merkezin ilkelerine göre objektif olarak isteklilerle paylaşacaktır.

8- Merkez amaç dışı faaliyetlerden uzak durmanın yanı sıra polemik yaratacak faaliyetlerden de uzak duracaktır.

FAALİYETLER:

1- Hint Alt Kıtası ile ilgili Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar Organize Etmek.

2- Müstakil veya başka kurumlar ile birlikte araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek

3- Hint Alt Kıtası’nı ilgilendiren konularda telif eserleri hazırlamak, ansiklopediler hazırlamak ve amaca uygun her türlü yayın faaliyetinde bulunmak.

4- Hint Alt Kıtası’nda yayımlanan kitaplardan uygun olanları Türkçe’ye tercüme ettirerek yayımlamak ve Türkiye’de üretilen eserleri bölge dillerine çevirterek yayımlamak.

5- Farklı mecralarda medya içerikleri üreterek insanlarda Hint Alt Kıtası’nın din, dil, tarih, kültür ve medeniyetine dair farkındalık oluşturmak.

6- Hakemli bir araştırma dergisi yayımlamak

7- Gençlerin ve araştırmacıların bölge ile olan irtibatını güçlendirmek için Urduca- Bengalce-Hintçe ve Farsça dil kursları açmak.

8- Alana dair araştırma yapan lisansüstü seviyedeki öğrencilere burs desteği vermek

9- Alana dair çalışma yapan veya ortak çalışma yürütmek isteyen kurumlar ile iş birlikleri yapma